Povezovanje med Adriaticom Slovenico in Vzajemno se ne bo nadaljevalo

V zavarovalnici Adriatic Slovenica, ki je od oktobra lani transparentno in skladno z napovedmi vodila vse postopke povezovanja med zavarovalnicama, so odredbo Agencije za zavarovalni nadzor Vzajemni za preklic njihove skupščine ocenili kot nepričakovano, vendar za obvezujočo. Zato je uprava Adriatica Slovenice danes sprejela stališče, da so nadaljnji postopki povezovanja med zavarovalnicama, ki niso skladni z odločitvijo zavarovalniškega regulatorja, nemogoči. Uprava Adriatica Slovenice je zato danes sprejela tudi sklep, da bo preklicala skupščino delničarjev Adriatica Slovenice o nadaljevanju povezovanja, ki je bila napovedana za 14. maj.

Kot je znano, Adriatic Slovenica ni bila uradno seznanjena z vsebino odredbe zavarovalnici Vzajemna, saj se je nanašala izključno na zdravstveno zavarovalnico Vzajemna in na prepoved sklica skupščine njihovih članov, v tem tednu pa so odredbo AZN na Vzajemni še preučevali. Uprava Adriatica Slovenice tako ocenjuje, da je odločitev Agencije za zavarovalni nadzor, ki nasprotuje zastavljenim postopkom v Vzajemni, nov dejavnik, ki pomembno vpliva na možnost nadaljevanja postopkov povezovanja obeh zavarovalnic.

Danes pa je tudi zavarovalnica Vzajemna po preučitvi odredbe sporočila Adriaticu Slovenici, da bo preklicala skupščino članov Vzajemne, napovedano za 10. maj, na kateri bi lastniki Vzajemne odločali o prenosu premoženja na Adriatic Slovenico in bi ob vpisu spremembe v sodni register pridobili lastniški delež in delnice Adriatica Slovenice.

Kljub temu, da se predvideno povezovanje med zavarovalnicama ne bo nadaljevalo, ostajajo razvojni in poslovni cilji, ki si jih je Adriatic Slovenica zastavila v letu 2007, nespremenjeni. AS bo kot druga največja slovenska zavarovalnica in hkrati druga največja zdravstvena zavarovalnica še najprej razvijala vsa svoja ključna zavarovalna področja, nadgrajevala celovito ponudbo zavarovanj in bogatila ter dvigovala kakovost zavarovalniških storitev za svoje zavarovance.

V minulem letu je AS posloval zelo uspešno, ustvaril je 233 milijonov evrov premije, zbral za skoraj 17 odstotkov premije več kot leto poprej in se s tem še povečal svoj tržni delež, moč in trdnost zavarovalnice, lani pa so dodatno pridobili 52.500 novih dopolnilnih zdravstvenih zavarovancev. Ob razvoju obstoječe ponudbe so zavarovancem ponudili tudi najsodobnejša nova zavarovanja, kot sta zavarovanje za krajše čakalne vrste, ki je bilo zelo dobro sprejeto med zdravstvenimi zavarovanci in življenjsko zavarovanje z jamstvom glavnice Azija Garant, ki je bilo prava tržna uspešnica.

Razvoj zavarovanj in kakovost storitev, vse od sklepanja do reševanja škode in pomoči zavarovancem v primeru škodnega dogodka AS intenzivno nadaljuje tudi v 2007. Med drugim uvaja novo ponudbo avtomobilskih zavarovanj, ki zavarovancem ob najsodobnejših in kakovostnih kritjih prinaša tudi 24-urno asistenco, poslovne cilje pa je izpolnil tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta, saj je zbral 40 milijonov evrov premije, kar je več kot 13 odstotkov premije več kot v enakem obdobju lani.