Potrjen prenos zavarovanj KD Življenja na Adriatic Slovenico

Na Adriaticu Slovenici združitev znanja, varnosti in kakovosti

Koper, Ljubljana, 24. 9. 2013 – Zavarovalnici KD Življenje in Adriatic Slovenica (v nadaljevanju AS) sta v petek, 20. septembra, od Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN) prejeli dovoljenje za oddelitev s prevzemom premoženja prenosne družbe KD Življenje na prevzemno družbo AS. Postopki bodo formalno zaključeni z vpisom v sodni register, tako da bo portfelj zavarovanj KD Življenje od 1. oktobra 2013 del zavarovalnice Adriatic Slovenica. S tem je AS utrdil drugo mesto med zavarovalnicami v Sloveniji, ob tem pa postal še varnejša, trdnejša in močnejša zavarovalnica. Za zavarovance to ne pomeni nikakršne spremembe, saj vse obveznosti iz obstoječih pogodb prevzema Adriatic Slovenica. Združena zavarovalnica vzpostavlja trdne temelje za učinkovito poslovanje in rast ter dvig kakovosti ponudbe s sodobnimi zavarovanji, storitvami in prodajnimi potmi.

 
Celostna ponudba zavarovanj
AS vzpostavlja  trdne temelje za učinkovito poslovanje in rast ter dvig kakovosti storitev s sodobnimi zavarovanji, storitvami in prodajnimi poti. S prenosom življenjskih zavarovanj KD Življenja na AS se uresničuje glavna usmeritev zavarovalnice. Ta je strankam nuditi varnost, konkurenčnost, mnogovrstnost ponudbe in udobne, hkrati pa sodobne storitve pod eno streho.
 
Znanje, varnost in kakovost pod eno streho
Učinki prenosa portfelja zavarovanj so zelo ugodni, tako za poslovanje kot za stranke. Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatica Slovenice: »Z združitvijo znanja in kakovosti produktov bo AS utrdil drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu. Tako smo še močnejša in varnejša zavarovalnica, hkrati pa dinamična in konkurenčna zavarovalnica, ki je usmerjena v prihodnost.« S povečanjem razpoložljivega kapitala zavarovalnice se bo še dodatno povečala varnost 640.000 strank, letni obseg premije bo znašal približno 310 milijonov evrov, s 15-odstotnim tržnim deležem pa AS utrjuje položaj druge največje zavarovalnice v Sloveniji in položaj v regiji JV Evrope.
 
Prenos ne vpliva na zavarovalne police KD Življenja
S prehodom na AS ostanejo vse že sklenjene police KD Življenja nespremenjene, vse obveznosti iz pogodbe pa prevzame AS. Prenos zavarovanj na zavarovalnico AS je s pridobitvijo dovoljenja AZN že urejen in zato strankam ni potrebno podpisati nove pogodbe ali podati kakšnega drugega soglasja. Vsi sedanji zavarovanci KD Življenja bodo na dom prejeli posebno revijo, v kateri bodo našli odgovore na vsa vprašanja, ki se jim porajajo ob prehodu na AS. Za vse informacije pa lahko pokličejo tudi brezplačno telefonsko številko 080 11 10, kjer jim bodo nudene vse informacije, povezane s prenosom.
 
Uresničevanje strategije Skupine KD Group
S prenosom zavarovanj KD Življenja na AS se uresničuje začrtana strategije Skupine KD Group, postati eden vodilnih zavarovalniških holdingov v Sloveniji in na območju Balkana. Ravno za slednje bo slovenska dejavnost na področju zavarovanj delovala kot učinkovita platforma za razvoj novih, inovativnih produktov in ustvarjanje denarnega toka za širitev v regiji JV Evrope.
 
Novi, inovativni produkti
Kot prvo novost v okviru okrepljenega portfelja življenjskih zavarovanj bodo strankam že v oktobru ponudili zavarovanje Aktivna renta AS. Zavarovanje bo posamezniku omogočalo namensko varčevanje za štipendijo oziroma rento ob upokojitvi.
 
Podatki o poslovanju 1-6 2013
KD Življenje d.d.
Adriatic Slovenica d.d.
kapital
17,8 mio €
kapital
77,4 mio €

število zaposlenih

120
 
število zaposlenih

985
obračunana bruto premija

22,9 mio €
obračunana bruto premija

134,8 mio €
poslovni izid
1,4 mio €
poslovni izid
5,4 mio €
število novih polic 
(1-6/2013)

5597

škode

100,0 mio €