Potrditev mednarodne bonitetne ocene

Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«.  
Objava obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna tukaj.