Poskrbite pravočasno za nezgodno zavarovanje

Adriatic Slovenica ob začetku šolskega leta z bogato ponudbo nezgodnih zavarovanj za otroke in mladino. Posebnost letošnje ponudbe je, da vsi zavarovalni paketi vsebujejo vsa kritja.

Koper, 29. 8. 2011 - Ob začetku šolskega in študijskega leta ponujajo v zavarovalnici Adriatic Slovenica bogat in ugoden izbor nezgodnih zavarovanj za predšolske otroke, šolarje, dijake in študente. Bogato ponudbo kritij so letos dopolnili še z novim - mesečnim nadomestilom zaradi nezgode. Ponudba je oblikovana v paketih z različno višino premije in zavarovalnih vsot, vsi paketi pa ponujajo najširši izbor kritij. Sklenitev zavarovanja preko spleta prinaša 10-odsotni popust, privlačne pa so tudi ostale ugodnosti.

Nesreče pri igri, v prostem času ali pri športnih treningih so pogoste zaradi otroške razigranosti. Nezgodno zavarovanje nudi finančno varnost predvsem v primeru resnih poškodb, ko nastanejo nepredvideni finančni izdatki, ki nemalokrat močno zamajejo družinski proračun. Pomembno je, da nezgodno zavarovanje za predšolske otroke, šolarje in dijake ter študente krije vse vrste nezgod, ne glede na to, kje je do nezgode prišlo: v šoli, doma, v tujini ... in velja vse šolsko leto, tudi med počitnicami, 24 ur na dan. Dodatna prednost ponudbe Adriatica Slovenice je, da zavarovalnica izplača celotno zavarovalnino tudi predšolskim otrokom, šolarjem in dijakom, ki so registrirani športniki in se poškodujejo pri večini športov.

Ponudba je prilagojena starosti otrok, kritja pa so izjemno široka, z visokimi zavarovalnimi vsotami. Prav vsi paketi zavarovanj tako ponujajo kritje za 100-odstotno trajno invalidnost. Dobrodošla kritja so še trajna invalidnost plus, kritje za izgubo življenja zaradi nezgode, dnevno nadomestilo za bolnišnične dni in kritje dnevnega nadomestila za dni, ko otrok zaradi nezgode ne more obiskovati vrtca, šole ali opravljati študijskih obveznosti, je tam z imobiliziranimi udi (mavec) ali s poškodbo, zaradi katere je bilo potrebno šivanje. Pomembna novost letošnje ponudbe Adriatica Slovenice pri nezgodnih zavarovanjih za otroke in mladino je novo kritje, mesečno nadomestilo zaradi nezgode. To je mesečno izplačilo, ki ga zavarovalnica izplačuje mesečno v primeru, ko je ugotovljena trajna invalidnost višja od 50 % in je tudi že izplačana zavarovalnina zaradi nastale trajne invalidnosti. Mesečni znesek v višini 150 evrov se izplačuje za kar 36 zaporednih mesecev.

Prednost nezgodnih zavarovanj Adriatica Sloveniceso visoke zavarovalne vsote, če nezgoda povzroči trajno invalidnost (izplačila od 23.200 pa vse do 73.200 evrov). Prav temu je zavarovanje najbolj namenjeno - da izplačana zavarovalnina omogoči ob tako hudih življenjskih dogodkih prilagoditev življenjskih pogojev novim potrebam in olajša življenje.

Kakovostno nezgodno zavarovanje za predšolske otroke je mogoče skleniti že za 12 evrov letno, za šolarje in dijake že za 14 evrov, za študente, ki so zavarovani za celo študijsko leto, pa za 18 evrov. V zavarovalnici svetujejo, naj bodo starši pri izbiri zavarovanja pozorni predvsem na višino zavarovalnih vsot in obseg zavarovalnih kritij, torej kaj  ponuja zavarovanje. Višina premije nikakor ne sme biti vodilo pri izbiri.

V Adriaticu Slovenici ob sklenitvi ponujajo številne posebne ugodnosti. Velikim družinam s tremi in več otroki, ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja nudijo kar  30-odstotni popust. Vsem, ki bodo svojega otroka nezgodno zavarovali prek spletne strani www.adriatic-slovenica.si, pa ponujajo 10-odsotni popust na premijo. Otrokom in staršem nudijo popust pri zavarovanju CORIS, nakupu vozovnic pri Slovenskih železnicah in pri nakupu obutve v prodajalnah Alpina. Kdor bo zavarovanje sklenil preko informativne zloženke, pa se lahko s pomočjo AS Kode poteguje še za druge praktične nagrade.

Celotna ponudba nezgodnih zavarovanj za šolsko in študijsko leto 2011/2012 je dostopna na spletni strani www.adriatic-slovenica.si, dodatne informacije o sklenitvi pa še na brezplačni telefonski številki modrega telefona 080 11 10.