Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2018

Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem na Ljubljanski cesti 3a, Koper, izdajateljice obveznic z ISIN kodo: XS1420371228, ki zapadejo leta 2026,  je bilo dne  18. 4. 2019 potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno.  
 
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2018 je na voljo na https://www.as-skupina.si/sl/financno-sredisce/letna-porocila.