Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2017

Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,  je bilo dne  26. 4. 2018  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno.  Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2016 je na voljo na https://www.as-skupina.si/sl/financno-sredisce/letna-porocila.