Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2016

Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. je bilo dne  17. 5. 2017  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2016, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2016 je na voljo na tej povezavi.