Pokojninska zavarovanja - pasti in rešitve

Z novo zakonodajo postaja drugi steber zanimivejši za širšo populacijo; tako je predvidena ustreznejša naložbena politika za dolgoročno varčevanje, hkrati pa se vpeljuje striktnejšo opredelitev drugega stebra kot »podaljška« obveznega zavarovanja, pri čemer je jasneje določen namen varčevanja za obdobje po upokojitvi. Učinke omenjenih sprememb bomo lahko natančneje presojali šele čez nekaj časa, že zdaj pa lahko z gotovostjo trdimo, da z novim zakonom ne bodo odpravljene vse težave na področju pokojninske zakonodaje. Nedvomno se bo odprlo veliko novih vprašanj, na katera pa bo lahko odgovoril šele naslednji zakon na tem področju.

Več v članku.