Pojasnilo zavarovalnice Adriatic Slovenica o izplačilu odškodnin gasilcem Poklicne gasilske enote (PGE) Celje

V nadaljevanju želimo pojasniti vlogo zavarovalnice Adriatic Slovenica pri dogodku, ki se je zgodil novembra 2015.

 

  1. PGE Celje in gasilci PGE Celje niso bili zavarovani pri zavarovalnici Adriatic Slovenica.

 

  1. Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica je imel sklenjeno odgovornostno zavarovanje upravljavec in vzdrževalec plinskega omrežja na tem območju – to je Energetika Celje. Odškodnino iz police našega zavarovanca Energetika Celje bi poplačali, če bi bilo dokazano, da za škodni dogodek (tako požar, kot tudi kasnejšo eksplozijo) obstaja odškodninska odgovornost na strani našega zavarovanca, kot upravljavca infrastrukture. Inšpekcijske službe, Inšpektorat RS za infrastrukturo, inšpekcija za energetiko in rudarstvo so potrdili, da škodni dogodek ni bil posledica nepravilnega izvajanja dela ali vzdrževanja infrastrukture s strani našega zavarovanca, zato odškodnine iz njegove police za zavarovanje odgovornosti nismo mogli izplačati.

 

  1. V svojem odgovoru glede izplačila odškodnin nikoli in nikakor nismo napisali, da bi morali biti gasilci pri svojem delu »bolj pazljivi«, saj neizmerno cenimo in spoštujemo njihovo požrtvovalnost. Pojasnili smo, da zaradi že navedenih razlogov (pod točko 2.) ne moremo izplačati škode iz odgovornostnega zavarovanja Energetike Celje, in da predlagamo, naj se za odgovor obrnejo na zavarovalnico, pri kateri ima PGE Celje sklenjeno zavarovanje odgovornosti delodajalca oziroma pri kateri so bili gasilci nezgodno zavarovani.

 

  1. V potrditev zgornjih navedb dodajamo, da je bil poleg gasilcev poškodovan tudi delavec Energetike Celje, ki je bil v času škodnega dogodka prav tako na prizorišču in utrpel poškodbe zaradi nenadne eksplozije. Delavcu smo v Adriaticu Slovenici takoj izplačali odškodnino za telesne poškodbe, ki jih je utrpel, in sicer po zavarovalni polici iz naslova zavarovanja odgovornosti delodajalca, ki jo je imela družba Energetika Celje zavarovano pri Adriaticu Slovenici. Kot smo že poudarili, PGE Celje pri zavarovalnici Adriatic Slovenica ni imela sklenjenega zavarovanja delodajalčeve odgovornosti, zato iz tega naslova izplačilo odškodnin gasilcem ni možno.

 

Obžalujemo pomanjkljivo in netočno prikazovanje dejstev v medijih, saj v zavarovalnici Adriatic Slovenica podpiramo, cenimo in spoštujemo delo gasilcev. Naša dolžnost pa je tudi spoštovanje pogodbenih obveznosti do svojih zavarovancev. Če ni bilo nepravilnosti na strani naših zavarovancev, ki bi bile pogoj za izplačilo odškodnine iz zavarovanj za primer njihove odgovornosti, potem odškodnine ne moremo izplačati.

Ponovno poudarjamo, da pri nas nismo imeli sklenjenega zavarovanja niti za gasilce niti gasilsko zvezo, temveč za upravljavca infrastrukture, ki smo mu v okviru sklenjene zavarovalne pogodbe nudili zavarovalno zaščito skladno s sklenjeno zavarovalno pogodbo, in sicer na način, kot to zavarovanec pričakuje od zavarovalnice pri zavarovanjih odgovornosti.