Pogodba o pripojitvi, sklenjena z Generali d.d. / Sklic skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da je dne 28. 5. 2019 sklenila Pogodbo o pripojitvi z družbo GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovenija, s sedežem v Ljubljani in poslovni naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5186684000.
 
Po pridobitvi vseh regulatornih in korporativnih dovoljenj in soglasij, vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor, bo pogodba učinkovala na način, da bo GENERALI Zavarovalnica d.d. (prevzemna družba), skladno z zakonom postala univerzalni pravni naslednik družbe Adriatic Slovenica d.d. in s tem prevzemnik vseh njenih pravic in obveznosti, do česar pride z dnem vpisa združitve v sodni register.  
 
Veljavnost pogodbe je vezana na soglasje skupščine delničarjev obeh v združitvi udeleženih družb, in je zato sklicana 58. skupščina delničarjev Adriatica Slovenice d.d., ki bo potekala dne 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani.
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.