Podpis dogovora o projektu Študentski paket

V petek, 27. januarja 2006, so Univerza na Primorskem, Banka Koper d.d., Adriatic Slovenica d.d. in Študentska organizacija Univerze na Primorskem predstavile in slovesno podpisale Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju projekta Študentski paket.

Podpisniki omenjenega Dogovora so pripravili projekt Študentski paket z namenom, da s skupnim dogovorom finančno pomagajo študentom pri plačljivih oblikah študija, denimo šolnin pri izrednem študiju, študiju v tujini, nakupu študijske literature ali računalniške opreme za potrebe študija. Študentski paket bo prispeval k temu, da bodo študentje lažje krili stroške študijskih obveznosti in združuje številne ugodnosti tako bančnih kot tudi zavarovalniških storitev. Ponudba za študente Univerze na Primorskem je sestavljena iz bančnih in zavarovalniških produktov, ki bodo študentom dostopni pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo za podobne produkte na trgu. Osrednji produkt ponudbe je dolgoročni bančni kredit, ki ga bo študent lahko črpal ves čas trajanja študija, z odplačevanjem kredita pa bo pričel po zaključku študija. Zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA je k bančnim ugodnostim v Študentskem paketu dodala posebno ugodno zavarovanje kredita. Pogoj za zavarovanje je sklenitev vsaj enega zavarovanja v času študija (nezgodno, stanovanjsko, avtomobilsko ali življenjsko zavarovanje), če pa ob tem študent ali solidarni plačnik sklene še dodatno življenjsko zavarovanje, pri zavarovanju kredita prejme še dodaten popust.

Ker ADRIATIC SLOVENICA omogoča popolno ponudbo zavarovanj, nudi študentom in tudi zaposlenim na Univerzi ustrezna premoženjska zavarovanja ter osebna, zlasti nezgodna zavarovanja, po zaključku študija pa nudi študentom ugodno ponudbo zdravstvenih zavarovanj. Prav za študente je zavarovalnica v zadnjih letih še posebej prilagodila svojo ponudbo nezgodnih zavarovanj in nekatere fakultete že nezgodno zavarujejo vse svoje študente. Na fakultetah, ki še ne nudijo te možnosti, ADRIATIC SLOVENICA omogoča študentom individualno nezgodno zavarovanje, ki zdaj prinaša tudi popust v Študentskem paketu.

Projekt je sedaj v pilotni fazi, v prihodnje pa bi želeli, da postane ena izmed možnih alternativnih oblik financiranja plačljivih oblik študija in drugih stroškov, povezanih s študijem.

Razvoj sodelovanja z univerzo, banko in študentsko organizacijo v zavarovalnici ADRIATIC SLOVENICA razumejo tudi kot napredek regije in pričakujejo, da se bo to sodelovanje z leti še razvilo in poglobilo.