Operacije sofinancirane s strani evropskega socialnega sklada

V AS-u se izredno veselimo nove priložnosti in vključitve v projekt Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 – Munera 3, ki poteka pod okriljem Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V sodelovanju z zunanjimi partnerji, ki so vključeni v izvajanje projekta, smo zastavili temelje odličnega sodelovanja. Z njihovo podporo smo za zaključene skupine zaposlenih organizirali izobraževalne programe v trajanju 50 ur s področja asertivnega komuniciranja na delovnem mestu, vodenja, utrjevanja prodajnih veščin, nadgradnje znanja tujega jezika in krepitve življenjske moči na delovnem mestu.

V izobraževalne programe smo vključili 110 zaposlenih.

Zelo pomembno se nam zdi, da se pridobljeno znanje resnično prenaša v prakso in vsakdanje delo. Zato je namen takšnih programov predvsem v tem, da udeleženci osvojijo obravnavane vsebine na tak način, da se to odraža na njihovi energiji, drži, komunikaciji in načinu razmišljanja, ki ga potrebujejo med vodenjem in sodelovanjem z drugimi sodelavci in strankami. Uporabljamo več pedagoških pristopov: predavanja, delo v velikih in malih skupinah, trening veščin in domače naloge. Cilj je, da jim osvojena znanja in veščine preidejo v navado in postanejo del njih.