Odstop člana uprave Jureta Kvaternika

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Jure Kvaternik z 31. 7. 2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe.  

Na podlagi navedenega upravo s 1. 8. 2019 sestavljata Gabrijel Škof kot predsednik uprave in Matija Šenk kot član uprave. 

Predmetna informacija je z 31. 7. 2019 objavljena tudi na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/