Odpoved skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, sporoča da je odpovedala 52. skupščino delničarjev, sklicano na 9. 5. 2017 ob 8:30.