Obvestilo zavarovancem na Notranjskem

Zavarovalnica Adriatic Slovenica, poslovna enota Postojna, sporoča, da vse poslovalnice zavarovalnice, razen Loške doline in Cerknice, delujejo nemoteno po ustaljenem urniku. 

Stranke lahko prijavijo škodo in sklepajo zavarovanja tudi na sedežu poslovne enote v Postojni, Novi trg 6, vsak delavnik od 8.00 do 15.00 ure.

Obenem sporočajo, da s prijavo škode ni potrebno hiteti, saj jih bodo sprejemali tudi v prihodnjih tednih. Adriatic Slovenica zavarovancem na prizadetih območjih svetuje, naj se ne izpostavljajo in naj najprej poskrbijo za svojo varnost in varnost svojih najbližjih. Škodo bodo lahko nemoteno prijavili tudi, ko bo nevarnost minila in bo možen ogled cenilcev.

Adriatic Slovenica sprejema prijave škod na ustaljen način v primeru množičnih škod. Zavarovanci lahko škodo preprosto  prijavijo prek škodnega portala na www.as.si in si tako zagotovijo neposredno komunikacijo s škodnim skrbnikom in vsa potrebna obvestila ter napotke. 
Škodo pa lahko prijavijo tudi naknadno na poslovnih enotah ali obvestijo svojega zastopnika.

NOVO:  Zavarovancem, ki imajo sklenjeno zavarovanje DOM AS, bo zavarovalnica v okviru kritja »padec drevesa« krila tudi škodo zaradi padcev električnih, telefonskih in drugih drogov na zavarovane objekte, do katerih je prišlo zaradi žledenja v obdobju od 30.01. do 07.02.2014. Taki škodni dogodki sicer niso kriti iz zavarovanja padca dreves  po DOM AS-u, vendar je uprava Adriatica Slovenice sprejela ta sklep za pomoč  zavarovancem  ob naravni nesreči.