Obvestilo zavarovancem AS, ki so utrpeli škodo

Zavarovalnica Adriatic Slovenica obvešča zavarovance, ki so v teh dneh utrpeli škodo, naj ne hitijo s prijavo, temveč naj najprej poskrbijo za svojo varnost in v kolikor je to mogoče, zaščitijo svoje premoženje in preprečijo nastanek dodatne škode.  Okrepljene ekipe cenilcev so že na terenu in vas bodo obiskale za pomoč pri popisu in oceni škode na objektih in premoženju.

Obenem sporočajo, da optimalni in nadstandardni paket zavarovanja zgradb in premičnin Dom AS krije tudi škodo, ki nastane ob padcu drevesa na zavarovano stvar in škodo, ki jo povzroči teža snega. V obeh paketih je vključena tudi okvara živil v zamrzovalnikih, ki je posledica izpada električne energije. V okviru osnovnega kasko zavarovanja vozila je krita tudi škoda zaradi padca predmetov na avtomobile.   
 
Adriatic Slovenica sprejema prijave škod tako preko škodnega portala as.si, preko poslovnih enot in zavarovalnih zastopnikov ter brezplačne telefonske številke 080 11 10.
 
NOVO:  Zavarovancem, ki imajo sklenjeno zavarovanje DOM AS, bo zavarovalnica v okviru kritja »padec drevesa« krila tudi škodo zaradi padcev električnih, telefonskih in drugih drogov na zavarovane objekte, do katerih je prišlo zaradi žledenja v obdobju od 30.01. do 07.02.2014. Taki škodni dogodki sicer niso kriti iz zavarovanja padca dreves  po DOM AS-u, vendar je uprava Adriatica Slovenice sprejela ta sklep za pomoč  zavarovancem  ob naravni nesreči.