Obvestilo za upravičene do denarne socialne pomoči

Navodilo za zdravstvene zavarovance upravičene do denarne socialne pomoči

Obveščamo vse naše zdravstvene zavarovance, ki ste upravičeni do denarne socialne pomoči in že imate odločbo Centra za socialno delo, da kopijo odločbe pošljete na naslov Adriatic Slovenica, Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica. Na ta način bo vaše zdravstveno zavarovanje mirovalo za čas veljavnosti odločbe, vam pa ne bo potrebno plačevati premije.

Če je morebiti kdo izmed upravičencev do denarne socialne pomoči že poravnal tekočo premijo, mu jo bomo povrnili. Zato je nujno, da v pismu poleg odločbe podate tudi točne osebne podatke in številko transkacijskega računa oziroma hranilne knjižice. Odločbo in podatke za nakazilo torej pošljite na naslov Adriatic Slovenica, Erjavčeva 19,  Nova Gorica ali prinesite v eno izmed naših poslovalnic.

Več informacij na 080 11 10.