Obvestilo o spremembi stopnje davka od prometa zavarovalnih poslov

Dne 5. 12. 2014 je bil v Državnem zboru RS po nujnem postopku sprejet Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B), s katerim se povišuje davčna stopnja davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP). Začetek veljavnosti spremembe je s 1. 1. 2015. Od tega datuma dalje bo v sistemu obračunavanja DPZP obstoječa stopnja 6,5 % nadomeščena s stopnjo 8,5 %.

 

Zaradi povišane stopnje DPZP se bo na izdanih fakturah za zavarovalno premijo od 1. 1. 2015 dalje obračunal DPZP v višini 8,5 %, kar pomeni višjo premijo pri vseh tistih zavarovanjih, pri katerih se  DPZP obračunava. DPZP se ne obračunava pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju (DZZ) ter pri zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih zavarovanjih, pri katerih zavarovalno razmerje traja 10 let ali več ter pri zavarovanjih, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije.