Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev.
 
Zapis sprejetih sklepov skupščine je na voljo na tej povezavi.