Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 3. 2017.
 
Zapis sprejetih sklepov skupščine je na voljo na tej povezavi.