Obvestilo o sklepih nadzornega sveta

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bil dne 20. 3. 2018 za predsednika nadzornega sveta imenovan Aljoša Tomaž, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Aleksander Sekavčnik.