Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi ter Obvestilo o spremembi pomembnega deleža na podlagi 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 25. 5. 2018 od glavnega delničarja KD Group d.d. prejela: