Obvestilo o imenovanju novega člana uprave

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je nadzorni svet Adriatica Slovenice na seji, ki je bila 29. 11. 2017, imenoval g. Jureta Kvaternika za novega člana uprave, in sicer pod odložnim pogojem, ki nastopi, če g. Kvaternik pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije.
 
To obvestilo bo od 30. 11. 2017 objavljeno na spletni strani Irske borze www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/ in spletni strani družbe.