Obvestilo imetnikom obveznic – odstop članice uprave

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Varja Dolenc z dnem 31. 10. 2016 odstopila s funkcije člana uprave Adriatic Slovenice.
 
Glede na zgoraj omenjen odstop je sestava uprave sledeča: Gabrijel Škof kot predsednik uprave in Matija Šenk kot član uprave.  
 
Na svoji seji, ki je bila 27. 10. 2016, je nadzorni svet Adriatica Slovenice imenoval Jureta Kvaternika za novega člana uprave, in sicer pod odložnim pogojem, ki nastopi, če g. Kvaternik pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije.
 
To obvestilo bo od 28. 10. 2016 objavljeno na spletni strani Irske borze www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/ in spletni strani družbe. 
 
Opozorilo: slovensko besedilo te objave je zgolj v informativne namene za slovensko govoreče bralce. Družba obvestila o objavi notranjih informacij v skladu z veljavno zakonodajo objavlja na spletni strani Irske borze (Irish Stock Exchange) ter na svoji spletni strani v angleškem jeziku.
 
Adriatic Slovenica d.d.