Obvestilo

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 9. 3. 2018 prejela obvestilo edinega delničarja KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, da bo izbrane investitorje povabila v postopek izvedbe skrbnega pregleda Adriatic Slovenica. 
Potencialni investitorji bodo v postopku izvedbe skrbnega pregleda prejeli dodatne informacije o Skupini Adriatic Slovenica.  
 
To obvestilo bo 9.3.2018 objavljeno na spletni strani Irske borze www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/ in na spletni strani družbe www.as-skupina.si.