Obvestilo

22. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, ("AS"),izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so zaradi imenovanja predsednika uprave Gabrijela Škofa v upravo družbe Slovenski državni holding d.d., med predsednikom uprave in nadzornim svetom AS stekli razgovori o dogovornem predčasnem prenehanju funkcije v AS. 
Predmetna informacija je z 22.8.2019 objavljena tudi na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/  
 
Adriatic Slovenica d.d.