Obvestilo

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Jure Kvaternik prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave. Jure Kvaternik je nov član uprave od 16. aprila 2018.
 
To obvestilo je od 18. aprila 2018 objavljeno na spletni strani Irske borze www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements  in na spletni strani družbe.