Obvestilo

Družba Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v obvešča javnost, da se je  po dolgotrajni bolezni poslovil Matjaž Gantar, predsednik  nadzornega sveta Adriatic Slovenica.
 
Delal je pogumne, včasih tudi drzne korake, ki pa so bili vedno usmerjeni k jasnim ciljem. Že pred 24 leti je sledil svoji viziji in skupaj z Zadružnim sistemom ustanovil družbo za upravljanje Kmečka družba d. d., ki se je pod njegovim vodstvom razvila v Skupino KD Group, eno največjih finančnih skupin v Sloveniji, katere del je družba Adriatic Slovenica. 
Za finančno pomoč nadpovprečno uspešnim mladim posameznikom je ustanovil Fundacijo Ajda, današnjo AS Fundacijo. Bil je tudi glasbenik in velik ljubitelj umetnosti. Zasnoval je umetniško zbirko AS Galerije, ki šteje preko 1.000 del.  
 
 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 19. marca 2018 na voljo na uradni spletni strani družbe Adriatic Slovenica d.d. 
 
 
Adriatic Slovenica d.d.
Gabrijel Škof
Predsednik uprave