Napotki zavarovancem ob poplavi

Adriatic Slovenica predvsem svetuje, da prebivalci najprej zaščitijo svoje premoženje, da se škoda ne poveča, shranijo poškodovane predmete in če je le mogoče, škodo fotografirajo.

Zaradi možnosti večjega števila škodnih primerov zavarovalnica sporoča, da zavarovancem NI POTREBNO HITETI s prijavo škode, saj bodo prijave sprejemali ves prihodnji teden, če bo potrebno, pa tudi dlje. Škode po poplavah bo Adriatic Slovenica obravnavala prednostno in skladno s postopki ravnanja ob množičnih škodah, škode pa bo izplačala v najkrajšem času, takoj, ko bo prejela vso potrebno dokumentacijo.

 Zavarovanci naj prijavo škode sporočijo na najbližje poslovne enote Adriatica Slovenice, zastopnikom, agencijam ali pa prijavijo škodo prek obrazcev na spletni strani. Številke za prijave škod:

Adriatic Slovenica, Pe Celje, Lava 7: 03/ 42 53 526, 03/ 42 53 528 in 03/ 42 53 550,
Adriatic Slovenica, Pe Novo mesto, Novi trg 1: 07/ 37 30 636,
Adriatic Slovenica, Pe Ljubljana, Celovška 182: 01/ 582 45 00,
Adriatic Slovenica, Pe Koper, Ljubljanska c. 3a: 05/ 66 43 491, 05/ 66 43 078,
Adriatic Slovenica, Pe Nova Gorica, Erjavčeva ul. 19: 05/ 330 95 10, 05/ 330 95 06, 05/ 330 95 02;,
Adriatic Slovenica, Pe Maribor, Ul. Eve Lovše 15: 02/ 320 81 25, 02/ 320 81 26, 02/ 320 81 96,
Adriatic Slovenica, Pe Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13: 02/ 539 10 32 in 02/ 539 10 10,
Adriatic Slovenica, Pe Postojna, Novi trg 6: 05/ 700 30 10, 05/ 700 30 20.