Naložba v nova znanja starejših je premišljena odločitev

Veliko pozornosti posvečamo usposabljanju in izpopolnjevanju ter pogojem dela, ki jih ustvarjamo za zaposlene. Kot se staramo Slovenci, se staramo tudi mi, saj je povprečna starost v podjetju že 44 let. Ker pa vemo, da dobro počutje zaposlenih vpliva na učinkovitost in zavzetost pri delu, ne stojimo križem rok. Programe izobraževanja za starejše zaposlene, ki smo jih s podporo projekta ASI uvedli 2018, letos nadaljujemo s polno paro. 
 
Izpeljali smo že celo vrsto projektov, s katerimi želimo pozitivno vplivati na počutje zaposlenih, še zlasti starejših delavcev. Verjamemo namreč, da vsakdo rad prihaja na delo in je tudi motiviran delati dlje, če ima dobre pogoje za delo in se prijetno počuti v svojem delovnem okolju.
AS-i smo se pripravljeni učiti in se zavedamo pomena vseživljenjskega učenja. Januarja 2018 smo sprejeli javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, ki ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. In že 6. aprila 2018 smo se razveselili obvestila, da je bila naša vloga odobrena. Do konca minulega leta smo tako v okviru javnega povabila vključili v različna izobraževanja, usposabljanja in delavnice kar 288 zaposlenih v zavarovalnici! 
 
"Pri izbiri izobraževalnih programov in ker izhajamo iz premisleka o potrebah sodelavcev in razvoju zavarovalnice, vemo, da je naložba v nova znanja naša najboljša odločitev," večkrat poudari Vlasta Lenardič, direktorica tima Kadri.
 
 
Ker smo želeli še bolje poskrbeti za varnost sodelavcev, na primer cenilcev in zastopnikov, ki največ časa preživijo v cestnem prometu, smo zanje izpeljali intenzivni tečaj varne vožnje. Vodje timov so utrjevali veščine vodenja. Drugi sodelavci pa so se na delavnicah srečali z organizacijo dela in delovnega časa, doseganja rezultatov, obvladovanja sprememb, sprejemanja odločitev, varovanja zdravja, kreativnosti pri delu, učinkovitega komuniciranja … "Projekt ASI lahko resnično pohvalimo," dodaja.  
 
Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.