Nadzorni svet ADRIATICA SLOVENICE imenoval novega predsednika in člana uprave

Nadzorni svet zavarovalne družbe ADRIATIC SLOVENICA d.d. je danes sprejel odstop predsednika uprave Dušana Novaka zaradi prevzema nove funkcije v družbi KD Holding d.d. in na njegovo mesto imenoval Aljošo Tomaža, univ.dipl.ekon.

S tem se postopno uresničujejo načrtovani premiki in se krepi divizija zavarovalništvo v KD Holdingu, v okvir katere sodita dve zavarovalnici, in sicer Slovenica Življenje d.d. in Adriatic Slovenica d.d. Nadzorni svet ADRIATICA SLOVENICE je imenoval tudi novega člana uprave za premoženjska zavarovanja Gabrijela Škofa, univ. dipl. prav.

Aljoša Tomaž in Gabrijel Škof bosta novi funkciji nastopila po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor. Uprava AS-a bo po novem štiričlanska ? poleg Tomaža in Škofa sta člana Matija Šenk in Milena Georgievski.

Dušan Novak bo funkcijo predsednika uprave ADRIATICA SLOVENICE opravljal do Tomaževe pridobitve dovoljenja AZN za opravljanje funkcije predsednika uprave. Nato bo Novak prevzel funkcijo pomočnika direktorja KD Holding d.d. za zavarovalništvo.

Na današnji redni seji je nadzorni svet obravnaval vrsto tem, med drugim je pregledal tudi realizacijo premij in škod v obdobju januar-maj 2006. Zbrana premija v prvih petih mesecih presega 22 milijard SIT, kar pomeni 12 odstotno rast glede na primerljivo obdobje v preteklem letu. Škodni rezultat je v tem obdobju v okviru planiranih vrednosti.

Nadzorni svet se je seznanil s prvo oceno škode, ki so jo povzročila nedavna neurje in toča. Doslej so cenilci ogledali in ocenili prek 750 objektov in avtomobilov, ocenjena škoda znaša cca 260 mio SIT. Koliko škode so neurja dejansko povzročila zavarovancem Adriatica Slovenice še ni mogoče reči, saj prijave škodnih primerov še prihajajo, večina po brezplačni številki 080 1124, ki deluje vse leto, 24 ur na dan.