Na AS-u združitev znanja, produktov in kakovosti storitev

Koper, 1. oktober 2013 - Adriatic Slovenica vzpostavlja trdne temelje za učinkovito poslovanje in rast ter dvig kakovosti storitev s sodobnimi zavarovanji, storitvami in prodajnimi potmi. Glavna usmeritev zavarovalnice se uresničuje tudi s prenosom življenjskih zavarovanj KD Življenja na Adriatic Slovenico.
 
Od 1. oktobra 2013 tako nudimo strankam varnost, konkurenčnost, mnogovrstnost ponudbe in udobne, hkrati pa sodobne storitve pod eno streho. Prav danes je bila namreč v sodni register vpisana oddelitev dela premoženja prenosne družbe KD ŽIVLJENJE, zavarovalnica, d.d., s prevzemom oddeljenega dela s strani prevzemne družbe ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper. Oddelitev s prevzemom je predhodno dovolila Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo, izdano dne 17.9.2013.

Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatica Slovenice: »Z združitvijo znanja in kakovosti produktov bo AS utrdil drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu. Tako smo še močnejša in varnejša zavarovalnica, hkrati pa dinamična in usmerjena v prihodnost.«

S prehodom na AS ostanejo vse že sklenjene police KD Življenja nespremenjene, vse obveznosti iz pogodbe pa prevzame AS. Na vsa morebitna vprašanja, ki se porajajo ob prenosu življenjskih zavarovanj KD Življenja na AS, smo odgovorili v posebni reviji »Nove dimenzije varnosti«. Dodatna pojasnila vezana na prenos zavarovanj pa lahko dobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 11 10 ali elektronskem naslovu info@as.si.

AS je druga največja zavarovalnica v Sloveniji in šteje 640.000 zavarovancev. Naša zaveza za danes in jutri je ustvarjanje novih dimenzij varnosti. 

Sprememba poslovanja pisarne za življenjska zavarovanja v Ljubljani in Murski Soboti

Informativna revija "Nove dimenzije varnosti"