Matija Šenk v upravi Adriatica Slovenice

Koper, 4. 2. 2014 - V Adriaticu Slovenici (AS), drugi največji slovenski zavarovalnici, so okrepili upravo, ki bo poslej štiričlanska. Matija Šenk, nekdanji predsednik uprave zavarovalnice KD Življenje, univerzitetni diplomirani inženir matematike z več kot 17-letno zavarovalniško kariero in bogatimi izkušnjami na vodstvenih mestih, je nastopil mandat v upravi AS-a 30. januarja 2014, ko mu je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) podelila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. 

V upravi zavarovalnice, ki jo uspešno vodi dolgoletni predsednik uprave Gabrijel Škof, bo Šenk odgovoren za področje zavarovalnih primerov, upravljanje s tveganji, aktuarske dejavnosti, strateško pozavarovanje in preprečevanje ter odpravljanje prevar. Ostala dva člana uprave sta še mag. Varja Dolenc in Willem Jacob Westerlaken.
 
V AS-u ocenjujejo, da so v letu 2013 zbrali 306 milijonov evrov bruto premij in izplačali 210 milijonov evrov škod. Najpomembnejši poslovni dogodek, ki je zaznamoval njihovo lansko poslovanje, je bilo združevanje s sestrsko družbo KD Življenje in prenos vseh življenjskih zavarovanj KD Življenja na AS 1. oktobra. Kot poudarjajo, zdaj nudijo strankam konkurenčne in udobne, hkrati pa najširše zavarovalne storitve v Sloveniji pod eno streho. Z združitvijo je AS še utrdila drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu, kjer dosega že15,6-odstotni delež med slovenskimi zavarovalnicami. Pomembno se je seveda povečal njihov tržni delež na področju življenjskih zavarovanj (z 2,1 odstotka v 2012 na 10,5-odstotni delež).
 
AS, ki je del Skupine KD Group, od oktobra 2007 vodi predsednik uprave Gabrijel Škof: "V 2014 ostajamo v celoti usmerjeni v naše stranke, prilagajmo se razmeram, poseben poudarek namenjamo osebnim in asistenčnim zavarovanjem. Obdržati želimo vodilni položaj inovatorja na trgu zavarovanj in na področju naprednih storitev, naš najpomembnejši cilj je ohranitev obsega premije in posledično večanje tržnega deleža, saj se zavarovalni trg zaradi že dve leti sooča s padcem," letošnje načrte pojasnjuje Škof.