Marca višja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Premija zdravstvenega zavarovanja sledi rasti stroškov v zdravstvu

Adriatic Slovenica bo zaradi rasti stroškov zdravstvenih storitev in negativnega poslovanja iz dejavnosti dopolnilnih zavarovanj 1. marca povišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 1,85 evra mesečno. Osnovna mesečna premija dopolnilnega zavarovanja brez popusta bo poslej znašala 26,49 evra (do sedaj 24,59 evra). Premija s triodstotnim popustom za zavarovance, ki plačujejo premijo z odtegljajem od plače, pokojnine ali trajnika - teh je večina - bo znašala 25,70 evra (prej 23,85 evra).

Zadnja podražitev premije je bila 1. januarja 2009, premija se torej ni spremenila več kot dve leti. Analize stroškov zdravstvenih storitev iz naslova doplačil, za zadnji dve leti (2009 in 2010) kažejo, da so se ti v povprečju povečali za več kot 12 odstotkov. Ključni razlog za povišanje premije so višji stroški zdravstvenih storitev in s tem višja doplačila, ki jih krije dopolnilno zavarovanje ter s sklepom skupščine ZZZS povišani odstotki teh doplačil.

Skupščina ZZZS je decembra lani še za eno leto podaljšala marčevski sklep o povišanju odstotkov doplačil na enotnih 90 odstotkov za vrsto storitev. Za t.i. nenujne zdravstvene prevoze (prevozi rakavih, dializnih in nepokretnih bolnikov...) so se doplačila s 70 povečala na 90 odstotkov. Doplačila za očesne pripomočke s 75 na 90 odstotkov, zdravila z vmesne liste in zobozdravstvene storitve s 75 na 90 odstotkov in za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja s 60 na 90 odstotkov. Plačevanje te razlike v odstotkih je v celoti prevzelo dopolnilno zavarovanje. 

K zvišanju stroškov doplačil zdravstvenih storitev v zadnjih dveh letih so največ prispevali višji stroški za zdravila v javnih lekarnah (11 odstotkov), stroški zasebnih zobozdravnikov (13 odstotkov), specialistov zasebnikov (17 odstotkov), zasebnih lekarn (20 odstotkov), zdravstvenih domov (10 odstotkov) in tehničnih pripomočkov (41 odstotkov). Stroški zdravilišč so porasli celo za 55 odstotkov. Podatki kažejo, da se je v povprečju povečalo tudi število opravljenih zdravstvenih storitev, in sicer za približno 2 odstotka. 

Dušan Čebohin, izvršni direktor zdravstvenih zavarovanj Adriatica Slovenice: "Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije iz leta v leto vse večji delež stroškov zdravstvenih storitev. Premije za dopolnilno zavarovanje se višajo izključno zaradi rasti stroškov doplačil in višanja odstotkov doplačil. Logično vprašanje pri tem je, kakšen je smisel višanja odstotka doplačil in s tem večanje obsega dopolnilnega zavarovanja, če se hkrati govori o njegovi spremembi oziroma celo ukinitvi." 

Novo nadstandardno zavarovanje za težke bolezni in operacije 
Adriatic Slovenica je zaradi napovedanega krčenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, socialnih in demografskih sprememb ter stalnega povečevanja obolelih s težkimi boleznimi pravkar razširila svojo ponudbo nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj z zavarovanjem Zdravje AS - težke bolezni in operacije. Zavarovanje nudi izplačilo zavarovalnine v primeru 14 težkih oblik določenih bolezni in 99 skupin bolnišničnih operacij, vključno z izplačilom posmrtnine. Zavarovancu in njegovi družini zagotavlja po diagnozi težke bolezni, po opravljeni operaciji v bolnišnici ali v primeru smrti takojšnje izplačilo dogovorjenega denarnega nadomestila.

Alenka Šik, direktorica razvoja zdravstvenih zavarovanj Adriatica Slovenice: "Ocenjujemo, da bo to zavarovanje sčasoma postalo zelo razširjeno in tudi kot socialni korektiv primerljivo z nezgodnim zavarovanjem, ki je med najbolj množičnimi v Sloveniji. Podatki namreč kažejo, da je več kot 85 odstotkov bolnišničnih obravnav posledica bolezni, manj kot 15 odstotkov pa nezgod." Sicer je Adriatic Slovenica je s 40.000 zavarovanci nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj vodilni slovenski ponudnik. 
Več informacij o zavarovanju za težke bolezni in operacije: www.adriatic-slovenica.si.