Letno poročilo za 2018 / Sklic skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
Letno poročilo za leto 2018 je na voljo za ogled na povezavi – LETNO POROČILO.
 
 
Adriatic Slovenica hkrati sporoča, da je sklicana skupščina delničarjev.
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
Družba bo 57. skupščino delničarjev izvedla v sredo, 24. 4. 2019 ob 10. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana