Letno poročilo za 2017 / Sklic skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
Poročilo za leto 2017 je na voljo za ogled na spletni strani družbe: https://www.as-skupina.si/sl/financno-sredisce/letna-porocila
 
 
Adriatic Slovenica hkrati sporoča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
Sklic skupščine je na voljo TUKAJ.
 
 
Družba bo 54. skupščino delničarjev izvedla 21. 3. 2018 ob 14. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
 
 
Adriatic Slovenica d. d.