Kodeks upravljanja Skupine KD

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, obvešča, da je nadzorni svet  družbe na seji dne 29. 3. 2016 sprejel Kodeks upravljanja Skupine KD, ki ga bo družba uporabljala kot svoj referenčni kodeks.
 
Kodeks upravljanja Skupine KD je dostopen na spletni strani družbe www.as-skupina.si, s povezavo na http://www.as-skupina.si/sl/o-nas/publikacije.
 
Kodeks se nanaša na matično družbo KD, finančna družba, d.d.  in odvisne družbe, ki skupaj z matično družbo tvorijo Skupino KD.
 
Kodeks določa standarde korporativnega upravljanja in transparentnosti poslovanja s ciljem doseči učinkovit in pregleden sistem upravljanja Skupine KD.