Jure Kvaternik novi član uprave Adriatica Slovenice

Jure Kvaternik, dosedanji izvršni direktor, ki je v zavarovalnici Adriatic Slovenica pokrival področji financ in računovodstva, je pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalnici Adriatic Slovenica. Petletni mandat mu je začel teči z dnem prejema dovoljenja, to je 16. 4. 2018.
 
Jure Kvaternik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, specializiran za denarništvo in finance. Ima več kot 15 let izkušenj v računovodstvu, naziv preizkušeni računovodja je pridobil v letu 2010. Pred prihodom v Skupino KD Group je med drugim opravljal funkcijo glavnega računovodje v družbi Elan, d. d., leta 2008 pa se je Skupini pridružil kot pomočnik izvršnega direktorja za finance, računovodstvo in kontroling. V družbah Skupine KD Group je zasedal vodilne položaje, med drugim je bil predsednik nadzornega sveta in revizijske komisije družbe KD Življenje, član nadzornega sveta in revizijske komisije Adriatica Slovenice in izvršni direktor družbe KD Group za poslovna področja finance, računovodstvo in kontroling. Od 1. 10. 2017 do nastopa mandata člane uprave je bil zaposlen kot izvršni direktor Adriatica Slovenica, zadolžen za finance in računovodstvo, kontroling ter upravljanje s splošnimi zadevami.  Je član nadzornega sveta KD Skladi d. o. o. in član nadzornega sveta Zdravje AS d. o. o. 
 
Uprava Adriatica Slovenice je zdaj tričlanska, poleg člana uprave Jureta Kvaternika sta v upravi še predsednik uprave Gabrijel Škof in član uprave Matija Šenk.