Izjava zavarovalcev o posodobitvi podatkov

Po zakonu* smo dolžni vsakih pet let v svojih evidencah posodobiti podatke o zavarovalcih, hkrati pa je v prejšnjem letu veliko slovenskih prebivalcev moralo obnoviti svoje dokumente.
 
Zaradi navedenih razlogov obstaja verjetnost, da v naši evidenci nimamo zadnjih podatkov o veljavnem dokumentu naših zavarovalcev. V kolikor ste zavarovalec na polici življenjskega naložbenega zavarovanja in ste pred kratkim zamenjali ali obnovili dokumente, vas prosimo, da izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava zavarovalca o posodobitvi podatkov« pošljete na naš naslov:
 
ADRIATIC SLOVENICA d.d.
Ljubljanska cesta 3a
6503 Koper
 
Obrazec lahko naročite tudi na informativni liniji 080 11 10 vsako delovnik med 8. in 18. uro in poslali vam ga bomo na vaš naslov. 
 
*Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 s spremembami).