Izjava o posodobitvi osebnih podatkov za življenjska zavarovanja

Po Zakonu¹ smo zavezani, da vsakih pet let v svojih evidencah posodobimo podatke o zavarovalcih, hkrati pa je v prejšnjem letu veliko slovenskih prebivalcev moralo obnoviti svoje dokumente. Zaradi navedenih razlogov obstaja verjetnost, da v naši evidenci nimamo podatkov o vašem veljavnem dokumentu. Prosimo vas, da natisnete obrazec »Izjava zavarovalca o posodobitvi podatkov« ter ga izpolnjenega in podpisanega pošljete na naš naslov. 

¹Na podlagi četrtega odstavka 22. Člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 s spremembami).

Obrazec za posodobitev podatkov

Obrazec prosimo natisnite in izpolnjenega ter podpisanega:

Obrazec lahko naročite tudi po brezplačnem telefonu 080 11 10.