Informacijska tehnologija – od podporne do strateške vloge v podjetju?

Informacijska tehnologija je od svojih začetkov do današnjega dne prehodila pot od tehnične podpore in podpore rutinskim opravilom do strateške vloge v podjetjih. Danes, ko je informacijska tehnologija na voljo vsem, je postala bolj pogoj za konkurenčnost kot konkurenčna prednost. Vse večji poudarek se namenja tveganjem, povezanim z IT, ter ocenjevanju njene poslovne vrednosti. Ali nam IT lahko zagotovi tudi konkurenčno prednost, je v veliki meri odvisno od tega, ali vodstvo družbe vidi IT kot strateško funkcijo in ji nameni ustrezen poudarek. Kljub nenehnemu napredovanju in razvoju tehnologije pa lahko dnevno spremljamo novice o vse večji brezposelnosti, gospodarskih krizah in izgorevanju zaposlenih. Tehnologija očitno ni vsemogočni rešitelj, temveč je še vedno ključen človek. Informatika, ki je v rokah ljudi, ki razumejo njen pomen in ki jih vodijo prave vrednote, je danes lahko strateško orodje ne le za boljše poslovne rezultate, temveč tudi za boljši jutri vseh nas. Za etično uporabo tehnologije pa bo potrebna velika mera inovativnosti in kreativnosti. Pomembno je, da se ne navdušujemo le nad številnimi možnostmi, ki nam jih prinaša IT, temveč da smo pozorni in občutljivi tudi na to, kako se IT v praksi uporablja in v kakšen namen. 

Več v članku.