Imamo dobro zavarovano svoje premoženje?

Se zavedamo, da s tem, ko ne zavarujemo svoje nepremičnine, verjetno ogrožamo največji del svojega premoženja? "Varčevanje" pri zavarovalni premiji se ne izplača.
 
 
 
     
Špela Tič, strokovnjakinja s področja premoženjskih zavarovanj, poudarja: "Vsi, ki nimajo sklenjenega nobenega zavarovanja za svoje premoženje, bi se morali vprašati, ali imajo dovolj denarja, s katerim bi lahko v celoti obnovili hišo po požaru ali popravili streho, ki jo je razkril vihar …"
 
Imamo v Sloveniji dobro zavarovane svoje nepremičnine? 
Žal ne. Več kot tretjina zasebnih nepremičnin pri nas je še vedno požarno nezavarovanih. To pomeni, da vsak tretji lastnik nepremičnine ni poskrbel za varnost (morda) največjega dela svojega premoženja in strehe nad glavo. Požarno zavarovanje, kot nekateri zmotno mislijo, ni samo zavarovanje proti požaru, z njim zavarujemo svoje nepremičnine in stanovanjske premičnine tudi pred točo, poplavo, viharjem … Po drugi strani so gasilci opravili lani skoraj 3.500 intervencij v različnih stavbah, od tega več kot 1.100 v stanovanjskih stavbah. 
 
Opažate večanje števila zavarovanih objektov, se kakovost zavarovanj izboljšuje? 
Število zavarovanj in obseg premije pri AS-u ves čas rahlo narašča. Pri stanovanjskem zavarovanju Dom AS opažamo najhitrejšo rast pri sklepanju nadstandardnih paketov zavarovanj, tako za nepremičnine kot tudi pri stanovanjskih premičninah. Sklepanje zavarovanj pa običajno najbolj naraste neposredno po poplavah, viharju, toči in podobno, to je pač človeško.
 
Med hujšimi naravnimi nesrečami v zadnjem desetletju beležimo razsežne poplave domala po vsej državi. Katera in kolikšna naj bodo zavarovalna kritja, da bodo naši domovi varni tudi ob hudih naravnih nesrečah?
V Sloveniji so poleg poplav vse pogostejše tudi toče in viharji, zato vsekakor priporočamo, naj zavarovanje vključuje vsaj nevarnosti požar, strelo, vihar, točo in poplavo. Če govorimo o škodah zaradi poplav, priporočamo, naj stranka preveri, ali je izbrala paket, ki vključuje tudi kritje za poplavo. Poudariti moram, da je po prenovi zavarovanja Dom AS poplava že vključena v optimalni in nadstandardni paket zavarovanj za nepremičnine in za stanovanjske premičnine. 
 
Kaj še svetujete?
Z vključitvijo poplave v pakete smo strankam olajšali izbiro. Vseeno priporočamo, naj stranke pri zastopniku preverijo, ali jim zavarovalne vsote za poplavo v izbranih paketih kritij zadoščajo glede na izpostavljenost njihovega premoženja. Večji del Slovenije sodi med potresna območja in kot dodatno kritje lahko sklenejo tudi zavarovanje proti potresu.
 
Je dobro imeti doma pri roki gasilni aparat?
Vsekakor! Priporočamo tudi javljalnike požara in javljalnike prisotnosti plina. Za tovrstne preventivne ukrepe nudimo zavarovancem dodatne popuste na premijo; višina popustov je odvisna tudi od izbranih paketov kritij.
 
Opažate, da se število požarov oziroma druge škode na premoženju povečuje?
Število škod zaradi požarov je v primerjavi s številom zavarovanih objektov v Sloveniji še vedno razmeroma majhno. Drži pa, da lahko en požar povzroči ogromno škode, tudi družinske tragedije. Zato je z vidika varnosti zavarovanca to zavarovanje nujno. Ker se ljudje vse bolj zavedajo nevarnosti poplav, v zadnjih letih opažamo povečanje števila zavarovanj s kritjem poplave, kar pa za zavarovance seveda pomeni večjo varnost. 
 
Kakšen nasvet bi nam dali, ko razmišljamo o sklenitvi zavarovanja?
V primeru viharja, ki nam odkrije streho, ali toče v velikosti jajc, ki razbije strešno kritino, je zavarovanje premoženja tisto, ki nam bo pomagalo odpraviti škodo in vzpostaviti prvotno stanje, seveda z ustreznimi paketi zavarovanj. Zato bi se morali vsi, ki nimajo sklenjenega nobenega zavarovanja za svoje premoženje, vprašati, ali imajo dovolj finančnih sredstev, s katerimi bi lahko zagotovili sanacijo večje škode.