Generali je zaključil nakup Adriatica Slovenice in KD Skladov

Generali CEE Holding je 13. februarja 2019, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, zaključil postopek nakupa Adriatica Slovenice in KD Skladov in s tem postal 100-odstotni lastnik Adriatica Slovenice in njenih odvisnih družb, vključno s KD Skladi. 
 
Gre za pomemben korak v izvajanju strategije Skupine Generali za krepitev položaja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Pomemben del v tej strategiji zavzema tudi Adriatic Slovenica, ki s celotno ponudbo premoženjskih, življenjskih, zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj uspešno posluje od leta 1990 in ji zaupa več kot 500 tisoč zavarovancev.
 
Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatica Slovenice: "Z novim lastnikom smo vstopili v uveljavljeno mednarodno zavarovalno skupino Generali. Verjamemo, da je to pravi partner, ki bo gradil na naši dosedanji zgodbi o uspehu in bo hkrati nov vzvod rasti in razvoja tako za naše sodelavce kot za stranke. Novega lastnika sprejemamo predvsem kot dobrodošlo priložnost postati del večje zgodbe v obdobju transformacije, ki prinaša številne izzive tudi v našo panogo."
 
Od danes Generalijeva razširjena družina v Sloveniji šteje preko 1.600 sodelavcev. Združujemo moči in prednosti Skupine Generali – položaj vodilne zavarovalnice v Evropi, močno distribucijsko mrežo, tehnično in operativno odličnost in fokusirano strategijo upravljanja premoženja – s prednostmi Adriatica Slovenice in KD Skladov. 
 
 
Generali je neodvisna italijanska skupina s področja zavarovanja in upravljanja premoženja z močno prisotnostjo v mednarodnem prostoru. Ustanovljena v letu 1831 se danes uvršča med vodilne svetovne zavarovalnice in je prisotna v 50 državah, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2017 presegel 68 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 57 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Zahodni Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Srednje in Vzhodne Evrope ter Azije. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 12 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic.