Predsednik uprave o poslovnem letu 2017

Cenjeni zavarovanci in poslovni partnerji, spoštovani delničar, cenjeni sodelavci!
 
Za zavarovalnico in Skupino AS je še eno razgibano in zelo konkurenčno leto, ki ga je poleg gospodarske rasti, nizkih obrestnih mer in zahtevnega naložbenega okolja zaznamovala nova konsolidacija deležev na slovenskem zavarovalnem trgu. Družba posluje stabilno, uspešno smo poslovali tudi lani. 
 
Lahko smo zadovoljni. 
 
Ohranili smo dobro in stabilno bonitetno oceno. Naredili smo pomembne korake v nadaljnjem razvoju in organizaciji zavarovalnice, ki bodo v spodbudo razvoju zavarovalnih in drugih storitev za naše stranke. Z nakupom družbe KD Skladi pred dvema letoma v Skupini AS ponujamo poleg celovite zavarovalne zaščite tudi upravljanje premoženja, ki ga izvajajo najboljši upravljavci v Sloveniji.  
 
Leto 2017 smo zaključili s čistim poslovnim izidom v višini 11,4 milijona evrov, zabeležili 11,9-odstotno dobičkonosnost kapitala in s tem dosegli načrtovane rezultate poslovanja. V upravi ocenjujemo, da so tudi naši lanski rezultati primerljivi z najboljšimi v panogi, saj smo utrdili svoj položaj na slovenskem in hrvaškem zavarovalnem trgu. 
 
Kje smo?
 
Zbrali smo 303,8 milijona evrov kosmate zavarovalne premije, rastli smo na vseh treh področjih poslovanja in presegli načrtovane prodajne rezultate. Svojo kapitalsko ustreznost povečujemo skladno z zahtevami direktive Solventnost II. Za razliko od minulih dveh let, ko smo imeli negativen rezultat na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, smo znova poslovali pozitivno na vseh treh ključnih zavarovalnih področjih.  
Slovenijo skorajda vsako leto prizadenejo naravne nesreče, za zavarovalnico to pomeni visoko škodno pogostnost. Lani smo tako na vzhodu kot na zahodu države, kjer je bila intenzivnost množičnih škodnih dogodkov največja, odpravljali posledice neurij z viharjem in točo. Najbolj so narasle škode zavarovanja požara in elementarnih nesreč (za 25 %), splošnega zavarovanja odgovornosti (za 19 %) in zavarovanja pomoči (za 9 %). Skupni obračunani kosmati zneski škod so se tako povečali za 2,8-odstotka, zavarovancem pa smo izplačali za 223,4 milijona evrov odškodnin in zavarovalnin. 
Stroški zdravstvenih storitev rastejo ves čas, ministrstvu za zdravstvo ne uspe zajeziti nenadzorovane porabe in prilagoditi zakonodaje. Predlogi zavarovalnic, ki želimo vzpostaviti finančno učinkovito, dolgoročno vzdržno in solidarno zdravstveno varstvo, so bili načrtno spregledani. Zato smo odgovore na negativno reformno politiko vgradili v svojo razvojno strategijo in poslovni načrt za leto 2018. 
 
Nove dimenzije varnosti v novi strategiji
 
Nova petletna strategija je morda naš najpomembnejši korak minulega leta. V njej smo združili sodobne trende in ambiciozne, vendar uresničljive načrte. Še več energije bomo vlagali v razvoj, prožne načine prodaje in informacijske rešitve, pri čemer ne bomo pozabili svojih tradicionalnih prodajnih poti, strank in partnerjev. 
Na tej poti nam bo v pomoč nova evropska direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki oktobra letos vstopa v slovensko zakonodajo. Direktiva prinaša še višjo raven zaščite zavarovancev, predvsem pa odkrite informacije, ki jih bomo predstavili potrošniku v skladu z njegovimi najboljšimi interesi. 
Preplet interakcij po vseh komunikacijskih kanalih je vse bolj zapleten, a hkrati vodi k popolni personalizaciji celostnih rešitev za stranko. V zavarovalnici vodimo načrtno analitiko množičnih podatkov, po drugi strani pa smo ključne rešitve strnili v osebnem digitalnem portalu vsakega zavarovanca, ki bo v prihodnje omogočal vedno nove dimenzije našega sodelovanja. 
 
Kaj šteje največ?
 
Digitalizacija ima učinek snežne kepe. Naša naloga pa je, da oblikujemo in izboljšujemo preproste, učinkovite in varne rešitve za informiranje, nakup zavarovanj in asistenčnih storitev ter upravljanje premoženja. Strankam to prinaša varnost, podjetjem stabilnost in omogoča dvig dobičkonosnosti. Zato bomo letos priča pospešeni optimizaciji povezav med ljudmi, procesi in tehnologijami.  
Ker vemo, da stranke najbolj cenijo dobro uporabniško izkušnjo pri sklepanju zavarovanj, upravljanju premoženja in reševanju škod in ker izhajamo iz premisleka o svojem razvoju, vemo, da je naložba v nova znanja naša najboljša odločitev. To ne nazadnje ponuja odgovore tudi za spopadanje z izzivi trajnostnega razvoja.
 
Kako uspešni smo bili v minulem letu pri uresničevanju pričakovanj strank in okolja, kaže zaupanje, ki nam ga vračajo. Zavarovalnica in Skupina AS je vse bolj prepoznavna in cenjena. Ponosni smo na priznanja stroke, na vse večje zaupanje javnosti in še zlasti na najboljšo organizacijsko energijo v panogi. 
 
Zato iskrena hvala vsakomur med zaposlenimi in hvala za zaupanje.
 
S spoštovanjem, 
 
Gabrijel Škof,
predsednik uprave