Gabrijel Škof, predsednik uprave

Rojen je leta 1960 v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je zavarovalništvu zvest od leta 1986, kjer je v največji slovenski zavarovalnici zasedal vodstvena mesta (izvršni direktor premoženjskih zavarovanj, član uprave, svetovalec uprave, direktor območne enote Ljubljana).

9. novembra 2006 je bil imenovan za člana uprave Adriatica Slovenica, 1. oktobra 2007 pa za predsednika uprave. S 1. oktobrom 2017 je nastopil nov petletni mandat.

Gabrijel Škof je član številnih strokovnih organizacij in združenj (član sveta Slovenskega zavarovalnega združenja, član nadzornega sveta Jedrskega poola pri GIZ, član organizacijskega odbora za pripravo in izvedbo dnevov zavarovalništva).