E- račun: enostavno, varno in okolju prijazno

V Adriaticu Slovenici (AS) prilagajamo sodobne rešitve tako zahtevam trajnostnega razvoja kot tudi potrebam strank. Naša prizadevanja za boljši svet želimo prenesti v vsakdanje poslovanje.
Nova storitev e-račun enakovredno nadomešča klasične papirnate položnice in zagotavlja enostavnejše plačevanje.  
Z uporabo e-računa se zmanjšuje poraba papirja in ohranjajo dragoceni gozdovi. 
Pridružite se našim prizadevanjem.