Druženje, šport, kultura in dobro sodelovanje

Vse to označuje Športno kulturno društvo Pravi Asi. Navdušeni smo nad prijetnim vzdušjem, druženjem in navijanjem med športnimi igrami. Veseli smo doživetij na zanimivih izletih, zelo zadovoljni z možnostmi rekreacije za vsakogar, kolesarskimi in planinskimi pohodi in vadbo, ki jo imamo na delovnem mestu, povejo člani društva, ki zdaj šteje že 523 članov.

 

Društvo že osmo leto skrbi za športno-družabna srečanja zaposlenih v zavarovalnici in družbah Skupine KD Group. Ker ponuja številne možnosti za gibanje in druženje, je privlačna možnost preživljanja prostega časa tudi za upokojene sodelavce, odprto pa je tudi za zunanje člane, družine in prijatelje zaposlenih ter čisto običajne ljubitelje športa in zdravega življenja.

                                                                             

Joško Matijašević, športnik po duši, je predsednik društva vse od njegovega nastanka in dober organizator, ki so se mu pri delu društva pridružili še številni sodelavci po vsej Sloveniji: "Dejavnosti društva je skoraj preveč, da bi jih naštevali, pa vendar. Na voljo imamo vsakodnevno rekreacijo in skupinske športe in vodeno skupinsko vadbo med delovnim časom po vseh enotah. Demonstrirajo jo sodelavci, ki jim je šport blizu in so opravili tudi posebno izobraževanje v okviru programa Zdravje na delovnem mestu. Planinska sekcija je pravkar opravila že štirideseti pohod v hribe, kolesarji redno odkrivajo lepote Slovenije in zamejstva, kdor pa si želi dramske umetnosti, se lahko priključi ugodnemu nakupu abonmajev v gledališčih v Kopru, Celju in Mariboru."

Joško Matijašević

Joško Matijašević

 

Ljuba Miljušević, članica upravnega odbora društva in vodja kulturne sekcije  še podrobneje opiše dejavnost društva:  "Na vsakoletni skupščini se dogovorimo, kakšno vadbo si želimo, katerih športnih prireditev se bomo udeležili, na primer Ljubljanskega in Istrskega maratona, ali dobrodelnega Wings for life, vsako leto poskrbimo za program na športnih igrah zaposlenih in vse potrebno, da po devetih enotah od Kopra do Murske Sobote zagotovimo pestre možnosti rekreacije, košarke, odbojke, plavanja, fitnesa, badmintona, teka, nordijske hoje, obiskovanja savne, izletov in seveda gledaliških predstav … Da smo dobra ekipa, dokazujemo vsako leto tudi na športnih igrah finančnih organizacij, kjer smo redno na zmagovalnem odru.

"V društvu delamo prostovoljno. Dopolnjujemo se med seboj in dejavno sodelujemo z upravo družbe. Sami prispevamo članarino, vodstvo zavarovalnice pa že od vsega začetka podpira in spodbuja naša prizadevanja, saj primakne pomemben delež finančne podpore. Moram poudariti, da je to pomembna spodbuda za naše delo, brez tega ne bi uspeli. Mislim, pa, da smo z dosedanjim delom tudi upravičili naše ime "Pravi Asi" in zaupanje uprave. Sicer pa nam prijetno, neformalno druženje olajša tudi marsikateri izziv pri delu in ga zato kot dobra ekipa lažje rešimo," še poudari predsednik društva.