Dovoljenje za združitev z Generali Zavarovalnico d. d. Ljubljana

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da so bila izdana vsa potrebna dovoljenja (vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor) za pripojitev družbe k družbi GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba).
 
Pripojitev bo izvedena z dnem vpisa združitve v sodni register. Takrat bo GENERALI Zavarovalnica d.d. kot prevzemna družba, skladno z zakonom postala univerzalni pravni naslednik družbe Adriatic Slovenica d.d. in s tem prevzemnik vseh njenih pravic in obveznosti.
 
To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.