Dodatne pokojnine - pokojninsko varčevanje AS

Mag. Maja Benko, izvršna direktorica tega področja v prilogi časnika Delo Plus 50 pojasni, da so razlike med ponudniki dodatnih pokojninskih zavarovanj trenutno majhne. Kot pravi, pa lahko pričakujemo spremembe z novimi pokojninskimi načrti, ki bodo omogočali posamezniku (nekoliko) bolj tvegano nalaganje sredstev. Šele takrat bo namreč razvidna kakovost upravljavca pokojninskih načrtov. Z možnostjo bolj tveganega varčevanja glede na starost bo posameznik ob upokojitvi dejansko lahko dosegel lep del potrebne pokojnine. Ampak tudi ta znesek ne bo dovolj za zapolnitev vrzeli, ki nastane. Benkova poudarja: »Optimalni način ohranjanja standarda, ki ga imamo, je varčevanje v drugem stebru, torej dodatno pokojninsko zavarovanje, in v tretjem stebru, na primer naložbena zavarovanja. Prednost dodatnega pokojninskega zavarovanja je predvsem v tem, da z njim ne zgolj varčujemo, ampak dobimo tudi davčne olajšave na vplačane zneske. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da lahko za posameznika vplačuje delodajalec.«

Celotni zapis je dostopen na tej povezavi.