Direktiva o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu: zdravstvenega izvajalca si lahko izberemo kjerkoli v EU

Cilj direktive 2011/24/EU, ki od danes velja tudi v Sloveniji, je olajšati dostop do varnega in kakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva. Skladno z direktivo se bomo lahko tudi brez odobritve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi napotnice ali recepta, ki nam ga izda izbrani osebni zdravnik, odpravili na pregled oziroma po zdravila v drugo državo članico Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in v Švico. Predhodna odobritev ZZZS bo še vedno potrebna pri bolnišničnih storitvah, ki vključujejo prenočitev, ter pri zdravstvenih storitvah, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske opreme.

Pomembno: Direktiva določa, da mora zavarovana oseba zdravstveno storitev, opravljeno v tujini, v celoti plačati sama, kar velja tudi za potne stroške in morebitne stroške nastanitve. Stroški zdravstvenih storitev se zavarovani osebi povrnejo v višini povprečne cene teh storitev v Republiki Sloveniji, vendar ne več kot znašajo dejanski stroški. ZZZS povrne stroške posamezne zdravstvene storitve v celoti oziroma v deležu, do katerega je zavarovana oseba upravičena iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razliko do polne vrednosti storitve zavarovana oseba uveljavlja pri zavarovalnici, s katero ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Poglejmo primer!

Cena pregleda pri kardiologu v sosednjih državah, članicah EU je od 30 do 130 EUR. V Sloveniji je cena, ki jo prizna ZZZS za tak pregled, od 10 do 13 EUR. To pomeni, da nam bo ZZZS povrnil delež zneska, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer 80 %, torej od 8 do 10,40 EUR. Če imamo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko uveljavljamo tudi razliko za preostalih 20 % cene, torej od 2 do 2,60 EUR, in sicer pri zavarovalnici, kjer imamo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ostale stroške, povezane s pregledom v tujini, bomo morali pokriti sami.

Dobro je vedeti

Zavarovancem, ki imajo pri nas sklenjeno Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah, že sedaj lahko krijemo stroške pregleda, opravljenega v tujini. Povrnjen dobijo celoten strošek pregleda, seveda ob predhodni odobritvi zavarovalnice. Zavarovanec se lahko sam odloči, ali bo zahteval povračilo stroškov iz naslova obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa bo povračilo stroškov uveljavljal iz Zavarovanja samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah. Povračilo iz obeh virov hkrati ni možno. 

Ključna prednost zavarovanja samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah je, da na pregled sploh ni potrebno potovati v tujino, ker ga lahko opravimo v Sloveniji v vseh ustanovah, ki omogočajo samoplačniške storitve. Pri tem se izognemo tako dolgotrajnemu čakanju na storitev, dodatnim potnim stroškom in stroškom nastanitve, plačilu storitve v tujini in še morebitnim zapletom zaradi nepoznavanja tujega jezika.

Paket zdravstvenih zavarovanj, ki zagotavlja plačilo pregledov, preiskav in zdravil na beli recept brez dodatnih stroškov, je mogoče skleniti že za 7,03 EUR mesečno.

Paket vsebuje:

ZAVAROVALNA KRITJA Letne zavarovalne vsote
Samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah,
od tega za fizioterapevtske storitve
1.000 EUR
200 EUR
Zdravila 100 EUR
Nadstandardna nastanitev v zdravilišču 200 EUR

MESEČNA PREMIJA s 6,5 % DPZP 7,03 EUR
Trajanje zavarovanja 2 leti z avtomatskim podaljšanjem
Več informacij brezplačna tel.  številka 080 11 10